ภาพรวม

สื่อการสอนจะแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ: วีดีโอ แบบฝึกหัด และเกมส์ออนไลน์

12 คำนาม ต่อ บทเรียน

28 บทเรียน

336 คำ


Course Description (English)

Instructor Notes (Thai)

วีดีโอ

28 วีดีโอ

มีตัวอย่างวีดีโอใน YouTube

สามารถดูได้ทั้งที่บ้านและในชั้นเรียน

ประเภทไฟล์ MP4

แบบฝึกหัด

28 แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดทั้งหมด 5 หน้า

สามารถทำแบบฝึกหัดได้ทั้งที่บ้านและในชั้นเรียน

ประเภทไฟล์ PDF

เกมส์ออนไลน์

28 เกมส์ออนไลน์เกี่ยวกับคำศัพท์

สามารถเล่นเกมส์ได้จากทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์

สามารถเล่นเกมส์ได้จากทั้งที่บ้านและในชั้นเรียน

ประเภทไฟล์ HTML


(placeholder)

NOUNS Level 3