วิธีการชำระเงิน

ราคา 199 บาท

ธนาคารกรุงไทย

เลขบัญชี 362-0-52694-3

ท่านจะได้รับลิงค์สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดเมื่อทำการชำระเงินสำเร็จ

BANK TRANSFER

1. Use Facebook Instant Messenger or LINE

and tell us which course you want.

2. Scan this QR code and transfrer 199B to

  Krungthai Bank

  326-0-52694-3

  MARK RICHARD BROWN

3. We will recieve a text from

Krungthai Bank went payment is made.

4. We will send you a link through FB Instant Messenger.

5. When you click the  link you will get a ZIP file with all the lessons and

all the videos in NOUNS Level 5.

(placeholder)

NOUNS Level 4